Kälsvets flersträng ≥5

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: Welding Process: 136
  • Klassificering: Classification : T462PC12H5
  • Skyddsgas: Shielding Gas: C1
  • Diameter: Diameter: ≥50