Kälsvets flersträng >5

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 111
  • Klassificering: E423B32H5