Stumfog 15-60

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 111
  • Klassificering: E424B12H10