Stumfog 3-24

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 138
  • Klassificering: T464MM1H5
  • ISO 14175: M21