Stumfog 3-24

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 135
  • Klassificering: G423M3Si1
  • ISO 14175: M21