Byte av tillsatsmaterial

Här följer en guide för läsning av ett tillsatsmaterials klassificering och byte av tillsatsmaterial.

Villkor för byte tillsatsmaterial, som rörelektrod eller belagda elektroder

  1. För att kunna byta ett tillsatsmaterial krävs att allt inom den röda markeringen skall vara identiskt med det som står i klassningen för tillsatsmaterialet. Detta kallas den obligatoriska delen av klassificeringen. Stämmer inte denna klassning måste nya svetsprocedurer införskaffas på samtliga geometrier.
  2. Delen bakom det andra röda strecket, d.v.s. vätetalet, skall vara samma eller lägre för att kunna byta tillsatsmaterial. Är vätetalet högre krävs det att nya svetsprocedurer införskaffas på samtliga geometrier.
  3. Är svetsen en stumsvets och klassningen är identiskt med ovan måste en ny procedur på stumsvets svetsas. På denna procedur gör man endast slagseghetsprovning för att erhålla rätt slagseghetsvärden.

Referens: ISO 15614-1. Exempel på stumsvets:

Exempel av klassificering för fluxfylld rörelektrod/rörtråd T422ZPM211H5 enligt ISO 17632-A

Teckenförklaring:
T = Tube = rörtråd
42 = Hållfasthet och förlängning (42 = 420 MPa eller N/mm² sträckgräns)
2 = Beteckning för slagseghet hos helsvetsgodset (2 = Temperatur -20°C och minst 47 Joule energiupptagning)
Z = Beteckning för kemisk sammansättning hos helsvetsgodset (Z = Okända ingående element)
P = Beteckning för höljestypen (P = Rutil snabbt stelnande slagg, ”Lägestråd”) (M vid metallpulverfylld rörelektrod)
M21 = Beteckning för skyddsgas (M = Mixed gas = Blandgas enligt ISO 14175)
1 = Beteckning för svetsläge (1 = alla lägen)
H5 = Beteckning för vätetal i helsvetsgodset (H5 = ≤5 ml väte/100g svetsgods)

Den rödmarkerade delen av koden ovan representerar den delen av klassningen som är obligatorisk.

Exempel av klassificering för belagd elektrod E424B42H5 enligt ISO 2560-A

Teckenförklaring:
E = Elektrod = Belagd elektrod
42 = Beteckning för hållfasthet och förlängning (42 = 420 MPa eller N/mm² sträckgräns)
4 = Beteckning för slagseghet hos helsvetsgodset (4 = Temperatur -40°C och minst 47 Joule energiupptagning)
B = Beteckning för höljestypen (B = Basiskt höljestyp)
4 = Svetsgodsutbyte och strömart (4 = 105-125 Amp och DC)
2 = Beteckning för svetsläge (2 = Alla lägen utom stående vertikalt samt svetsning ner)
H5 = Beteckning för vätetal i helsvetsgodset (H5 = ≤5 ml väte/100g svetsgods)

Den rödmarkerade delen av koden ovan representerar den delen av klassningen som är obligatorisk.

Exempel av klassificering för trådelektrod (homogentråd/solidtråd) G422M21G4SI1 enligt ISO 14341

Teckenförklaring:
G = Homogentråd
42 = Beteckning för hållfasthet och förlängning (42 = 420 MPa eller N/mm² sträckgräns)
2 = Beteckning för slagseghet hos helsvetsgodset (2 = Temperatur -20°C och minst 47 Joule energiupptagning)
M21 = Beteckning för skyddsgas (M = Mixed gas = Blandgas enligt ISO 14175)
G4Si1 = Beteckning för kemiska sammansättningen hos elektroden

Villkor för byte av trådelektrod som tillsatsmaterial:
För att kunna byta ut en trådelektrod krävs att hela klassificeringen stämmer överens. Dock krävs inga nya prov som skall svetsas upp om klassningen är identisk. Detta gäller både käl- och stumsvets.

Den rödmarkerade delen av koden ovan representerar den delen av klassningen som är obligatorisk.