Vilka är Svetsprocedur.se?

 Vi är ett företag som kan förse ert företag med recept för svetsning i form av svetsprocedurer. Vi har därför valt att svetsa upp ett antal olika fabrikat, produktnamn, foggeometrier, tjockleksintervall samt svetsmetoder, som ofta används ute i tillverkningsindustrin.

Ofta används den engelska förkortningen WPQR, vilket betyder Weld Procedure Qualification Record (fritt översatt Svets procedur Kvalifikations dokument). Tidigare benämndes detta WPAR (Weld Procedure Approval Record).

Målsättning

Vår målsättning är att ge tillverkande företag möjlighet att få tag i Svetsprocedurer med snabba leveranstider till en låg kostnad enligt ISO 15612 (Standardsvetsprocedur).
I tillägg till detta så slipper företag också följande

1. Ovissheten med att lägga procedurer om resultatet blir godkänt eller ej.
2. Kostnaden för uppsvetsningen och provningen. (brukar börja på 15000 kronor och uppåt)
3. Tidsåtgången och väntetiden vid tester. (Normalt minst 3 veckors svarstid).

Varför svetsprocedurer vid svetsning?

Anledningen till varför svetsprocedurer skall användas vid svetsning är enkel; Verifierande material- och mekaniska egenskaper i stålet och svetsen. Om inte svetsningen är uppstyrd med svetsprocedurer och WPS:er (Weld Procedure Specification – Svetsdatablad) finns risk för bl.a. sprödhet i materialet / svetsen, vilket gör att materialet kan spricka vid användning vid låga temperaturer.

När finns krav på svetsprocedurer?

Krav på svetsprocedurer finns i bl.a. följande:

1. Byggnadssmide / stålkonstruktioner enligt EN 1090-2 eller EN 1090-4 (Standardsvetsprocedurer enligt ISO 15612 kan användas utförandeklass till EXC 1, EXC 2 och om konstruktören så föreskriver för utförandeklass EXC 3)
2. Certifiering av svetsande företag enligt ISO 3834.
3. Vid tryckkärl enligt PED (EN 13445).
4. Vid arbete enligt NORSOK.
5. Kundkrav.

OBS: Kontrollera alltid så att inte det krävs uppsvetsade procedurer enligt EN ISO 15613 eller EN ISO 15614.