Kälsvets Enkelsträng 3-20/3-30

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: Welding Process: 138
  • Klassificering: Classification : T464MM3H5
  • Skyddsgas: Shielding Gas: M21
  • Diameter: Diameter: ≥60