Kälsvets flersträng 3-20/3-30

Kälsvets körd på 42my färg

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: Welding Process: 136
  • Klassificering: Classification : T422PC1H10
  • Skyddsgas: Shielding Gas: C1
  • Diameter: Diameter: ≥50