Kälsvets Enkelsträng 3-12

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 135
  • Klassificering: G464M214Si1
  • ISO 14175: M21
  • Diameter: ≥40