Kälsvets flersträng ≥5

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 111
  • Klassificering: E383B12H10
  • Diameter: ≥50