Kälsvets flersträng ≥5

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 135
  • Klassificering: G424M213SI1
  • ISO 14175: M21
  • Diameter: ≥50