Kälsvets flersträng ≥5

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 136
  • Klassificering: T462PC1H5
  • ISO 14175: C1
  • Diameter: ≥50