Kälsvets flersträng ≥5

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 138
  • Klassificering: T466MM1H5
  • ISO 14175: M21
  • Diameter: ≥50