Stumfog 3-24

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 111
  • Klassificering: E383B12H10