Stumfog 3-24

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 111
  • Klassificering: E424B32H5
  • Diameter: >500 eller >150 i roterande svetsläge PA,PC,PF