Stumfog 3-24

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 111
  • Klassificering: E423B32H10
  • Diameter: >500 eller >150 i roterande svetsläge PA,PC,PF