Stumfog 3-24

Produktdata

  • Svetsmetod enligt ISO 4063: 138
  • Klassificering: T462MM1H5
  • ISO 14175: M21
  • Diameter: >500 eller >150 i roterande svetsläge PA,PC,PF